Efektívnym spôsobom zameraným na zistenie skutočného stavu objektov či inštalovaného technického zabezpečenia objektov je tzv. technický audit.

icon

VÝSTUP

Výstupom z technického auditu je správa popisujúca stav nehnuteľnosti a jej technických zariadení s uvedením identifikovaných nedostatkov či závad. Zistenia v správe sú podporené fotodokumentáciou. V prípade potreby je možné vyčísliť náklady ktoré budú potrebné na odstránenie alebo eliminovanie identifikovaných nedostatkov.

icon

UĽAHČENIE POVINNOSTI

Z pohľadu predávajúceho technický audit uľahčuje jeho povinnosť upozorniť kupujúceho na všetky závady objektu a tým sa chrániť voči neoprávneným reklamáciám zo strany nového vlastníka.

icon

UĽAHČENIE ROZHODOVANIA

Z pohľadu kupujúceho je technický audit vhodný nástroj pre uľahčenie rozhodovacieho procesu pri kúpe nehnuteľnosti. Umožňuje na základe zistenia skutočného stavu upozorniť kupujúceho na prípadné riziká ktoré sa môžu po kúpe nehnuteľnosti premietnuť vo forme neplánovaných investícií.

OBLASTI ZÁBERU TECHNICKÉHO AUDITU

  • Kontrola úplnosti stavebnej a technickej dokumentácie objektu ako aj technického zabezpečenia objektu
  • Kontrola stavu konštrukcie a použitých stavebných materiálov objektu
  • Kontrola stavu inštalovaného technického zabezpečenia objektu (vykurovanie, chladenie, vetranie, rozvody inžinierskych sietí)
  • Kontrola prvkov požiarnej a priemyselnej bezpečnosti
  • Kontrola výskytu rizík s negatívnym dopadom na životné prostredie

lost-place-2926733_1920

Uvažujete nad vypracovaním technického auditu ?

Máte ďalšie otázky ?