Online monitorovanie spotreby energií

Online monitorovanie je považované za jeden z nástrojov energetického manažmentu. Pojem energetický manažment môžeme v jednoduchosti opísať ako uzavretý opakujúci sa proces:

 • merania množstva spotrebovaných energií
 • stanovenia potenciálu úspor prostredníctvom návrhu vhodných opatrení
 • realizácie navrhnutých opatrení v praxi
 • vyhodnotenia prínosu realizovaných opatrení – porovnaním výšky reálne dosiahnutých úspor voči predpokladaným úsporám

Dôležitým aspektom pri každom meraní je samozrejme zaznamenávanie
a vyhodnocovanie všetkých získaných dát. Už pri počte zopár desiatok meraní
sú manuálny odpočet hodnôt a archivácia odčítanými údajov časovo náročné a nepresné.

K tomuto účelu je možné veľmi dobre využiť aplikáciu Enectiva. Jedná sa o webový energetický informačný systém s prvkami systému pre manažment nehnuteľností. Zákazníci vedia Enectivu využívať aj ako samostatné serverové riešenie, v prípade
že spravujú vyšší počet budov či objektov.

Enectiva zobrazuje vývoj spotrieb a zároveň porovnáva zastúpenia jednotlivých druhov energií na celkovej spotrebe. To je možné využiť k vytipovaniu oblastí, v ktorých budú mať úsporné opatrenia najväčší vplyv na konečné finančné úspory.

Hlavné výhody aplikácie Enectiva pre vlastníkov, prevádzkovateľov
a správcov budov:

 • Odhaľuje plytvanie a dokáže vyhľadať úspory 10-20 %
 • Motivuje zamestnancov k ďalším úsporám prevádzkových nákladov
 • Umožňuje automatický zber dát a ich automatické reportovanie
 • Zjednodušuje administratívu súvisiacu so zberom energetických dát
 • Kompatibilita s ISO 50001 (celosvetová norma pre certifikáciu systému
  energetického manažmentu)
 • Vytvára detailný prehľad nákladov v Eur, ktoré súvisia s energiami
 • Umožňuje on-line sledovanie výsledkov úsporných projektov na základe
  reálnych dát
 • Vykonáva zálohovanie všetkých dát jedenkrát denne

V oblasti online monitorovania spotreby energií úzko spolupracujme so spoločnosťou
ENERFIS S.R.O. ktorá stojí za vývojom aplikácie Enectiva.

Zaujala Vás možnosť online monitorovania spotreby energií ?

Využite náš kontaktný formulár