O nás

This is a nice Subtile
green-living-153435_640
Vitajte na webovej stránke spoločnosti Patros Roll s.r.o.

V oblasti energetiky na slovenskom a českom trhu aktívne pôsobíme od roku 2013.
V tomto smere sú našou nosnou činnosťou energetické audity, online monitorovanie spotreby energií, energetická efektívnosť a inžinierske činnosti ktoré s ňou priamo súvisia.

Energetika ako taká je dôležitou súčasťou fungovania každého štátu a denne ovplyvňuje život veľkej väčšiny obyvateľov, subjektov a firiem. Zodpovedný prístup
k efektívnemu využívaniu energií výrazne podporuje konkurencieschopnosť väčšiny podnikateľských činností. Preto sa prostredníctvom našich služieb v oblasti energetiky, snažíme dopomôcť zákazníkom k dosahovaniu ich plánov a cieľov.

  • Energetické audity
  • Energetické audity budov
    a verejných budov
  • Technické audity
  • Firemný energetik
  • Energetické poradenstvo
  • Online monitorovanie spotreby energií

Realizovanými nápravnými opatreniami sme doteraz pomohli ušetriť:

250
MWh elektriny
200
ton CO2
100.000
Eur na platbách za energie