Kontakt

Patros Roll s.r.o.

Adresa sídla:
Zelená stráň 2042/13
040 14 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 902 241 620
E-mail: patros@patros.sk

Fakturačné údaje:

IČO: 46553479
DIČ: 2023433786
IČ DPH: SK2023433786

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Košice I, oddiel Sro,
vložka číslo 29320/V

Bankové spojenie:
Tatra banka, a. s.
Hodžovo námestie 3
P.O. BOX 42
850 05 Bratislava 55

Bankový účet: 2948456925/1100
IBAN: SK38 1100 0000 0029 4845 6925
SWIFT: TATR SK BX

Kontaktný formulár