Efektívne nakupovanie, zaobchádzanie a spotrebúvanie energií
si v každej firme vyžaduje pravidelnú pozornosť. Popri činnostiach súvisiacich s hlavným predmetom podnikania a každodennej operatíve, môže vo firmách ľahko dochádzať k zanedbávaniu energetického hospodárstva ako dôležitej súčasti každého podnikania.

industrial-hall-1630741

Komplexné pokrytie

Prostredníctvom tejto paušálnej služby, zákazníkom ponúkame komplexné pokrytie nasledovných činností v rámci ich energetického hospodárstva a to externým spôsobom:
icon

Pomoc

Pomoc pri výbere, alebo obstarávaní dodávateľov energií

icon

Identifikácia

Identifikáciu oblastí na možnú úsporu energií

icon

Kontrola spotreby

Kontrolu a vyhodnocovanie vyúčtovaní spotreby energií

icon

Optimalizácia

Optimalizáciu odberného miesta elektrickej energie a zemného plynu

icon

Pravidelne kontroly

Zabezpečenie vykonávania pravidelných kontrol
vykurovacích a klimatizačných systémov

icon

Zber údajov

Pravidelný zber a reportovanie energetických údajov - odpočet meradiel spotreby energií

icon

Čistenie a kontrola

Zabezpečenie vykonávania pravidelného čistenia
a kontroly komínov

Zaujala Vás služba firemného energetika ?

Kontaktujte nás prosím prostredníctvom formulára.