Každý z nás raz za čas rieši záležitosť z oblasti energetiky. Obráťte sa na nás s Vašimi otázkami alebo problémami. Radi Vám pomôžeme nájsť riešenie alebo Vás nasmerujeme konkrétnym smerom.

Oblasti energetického poradenstva

Využívanie elek. energie

Efektívne využívanie elektrickej energie

Vykurovanie

Efektívne spôsoby vykurovania a prípravy teplej vody

Vetranie a klimatizácie

Efektívne spôsoby vetrania a klimatizácie

Rekonštrukcie

Poradenstvo pri rekonštrukciách zariadení, budov a technických systémov budov

Energ. manažment

Možnosti aktívneho využívania energetického manažmentu a energetického monitoringu

Informovanosť využ. energie

Informovanosť a motivácia zamestnancov pri využívaní energií

Legislatívne poradenstvo

Legislatívne poradenstvo v oblasti energetickej efektívnosti pre firmy, vlastníkov a správcov budov

Zaujala Vás služba energetického poradenstva ?

Kontaktujte nás prosím prostredníctvom formulára.